• Progat Palamós i Sant Joan

Qui som

Els nostres orígens es remunten...

Progat Palamós i Sant Joan som una associació sense ànim de lucre formada per voluntaris que va néixer per ajudar els gats dels carrer del nostre municipi.

Practiquem el mètode CER: captura, esterilització i retorn. S’aplica el mètode CER (Captura-Esterilització-Retorn) sobre les colònies de gats. Un cop capturats els gats, se’ls esterilitza, se’ls fa una petita marca a l’orella i es retornen a l’espai on han estat capturats, sempre que estiguin en bon estat de salut.

Els nostres voluntaris van cada dia a donar menjar a les colònies, d’aquesta manera podem controlar la població de felins.

La nostra associació creu fermament que el carrer NO és el millor lloc per viure. Viure al carrer escurça la vida dels gats en uns 7 anys a més d’estar exposats a innumerables perills com: enverinaments, cotxes, gossos...

Treballem per traure’ls del carrer sempre que podem i proporcionar-los millors condicions de vida per això, potenciem l’adopció, les cases d’acollida i la necessitat de que el nostre municipi tingui un refugi/santuari és un objectiu prioritari.

 

Què fem?

Podem diferenciar la nostra feina en els següents apartats:

  1. Alimentar. Alimentadores.

Alimenten i cuiden els gats de les colònies. Les alimentadores tenen unes colònies assignades. Cada dia hi porten menjar i aigua. Vigilen també la salut dels seus integrants i trauen del carrer els animals que estan malalts o són molt vells. Avisen dels abandonaments, de les baixes i de qualsevol altra incidència.

-Captura. Quan un gat s’ha d¡esterilitzar, se’n cuiden de capturar-los. I una vegada esterilitzats, els deixa anar. Aquesta gestió s’anomena CES: captura, esterilització i solta.

  2. Acollir. Cases d’acollida.

És vital tenir aquests espais per poder atendre a gats que ho necessiten. Només es pot fer en cas de que els gats siguin domèstics.

Les despeses corren a càrrec de l’Associació i l’acollida és temporal o definitiva si així ho decideix l’acollidor.

  3. Cuidar. Portar els gats al veterinari.

Anem amb freqüència al veterinari per esterilitzar, per continuar un tractament, per diagnosticar, per vacunar o posar xip. Hi ha persones que s’encarreguen de fer aquesta tasca.

  4. Atendre els gats que tenim.

Els animals que s’han tret del carrer s’han d’alimentar, netejar, cuidar, etc...

  5. Adoptar.

Atendre a les persones interessades en adoptar, aconsellar, orientar

i fer seguiment de les adopcions. Per els nostres gats busquem un bon perfil d’adoptants, compromesos, responsables i que estimin els gats.

  6. Coordinar.

Totes les tasques anteriors requereixen una coordinació, entre les alimentadores, amb la Junta de l’Associació, amb altres associacions animalistes, amb les administracions locals i governamentals, etc...